Rekuperatory PTE

    Rekuperacja (łac. recuperatio – odzyskanie) to odzyskiwanie ciepła za pomocą wymiennika ciepła. W przypadku wentylacji służy do tego rekuperator.
Działanie rekuperatora polega na przekazywaniu energii z jednego medium do innego.

Rekuperator jest urządzeniem w którym następuje ogrzewanie powietrza nawiewanego do budynku za pomocą ciepłego z powietrza wywiewanego z budynku, bez mieszania obu rodzaji powietrza.
Rekuperacja oznacza  odzysk ciepła z wentylacji.
Powietrze wywiewane z pomieszczeń mieszkalnych i usługowych: pokoje, kuchnie, łazienki ogrzewa powietrze nawiewane do nich z zewnątrz. Urządzenie w którym następuje wymiana ciepła między strumieniami powietrza nawiewanego i wywiewanego nazywa się rekuperator. Wymiana ciepła następuje bez mieszania się powietrza zużytego i świeżego.

Taki kierunek przepływu ciepła ma miejsce kiedy temperatura powietrza na zewnątrz budynku jest mniejsza od temperatury powietrza wewnątrz.

Rekuperacja jest efektywna w wymianie i oszczędności ciepła szczególnie zimą, kiedy temperatura powietrza nawiewanego jest bardzo niska. Wtedy ogrzanie go przed wtłoczeniem do pomieszczeń zapewni lepszy komfort cieplny i wymierną oszczędność w kosztach ogrzewania.

Comments are closed.