http://www.pte.edu.pl/images/logo_pte.jpg

Rejestr dyplomowanych certyfikatorów i audytorów energetycznych. Osoby posiadające uprawnienia do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej, audytu energetycznego i oceny szczelności budynków Wykonujemy:  – świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, – audyty termomodernizacyjne i remontowe, – weryfikację energetyczną budynku i pomiary szczelności budynków. Lp. …

Comments are closed.
http://www.dpr.pten.pl/wp-includes/images/gwc.jpg

Płytowy gruntowy wymiennik ciepła umożliwia wykorzystanie ciepła ziemi – gruntu i chłodzenie powietrza nawiewanego do budynku w okresie letnim oraz podgrzewanie powietrza w okresie grzewczym. Dzięki odpowiednio dobranej izolacji termicznej i niewielkiej grubości podłoża żwirowego może być płytko posadowiony na …

Comments are closed.
http://www.pte.edu.pl/images/logo_pte.jpg

AKADEMIA SZKOŁA MISTRZÓW I ĆWICZEŃ. Akademia szkoła rozwoju zainteresowań; naukowych, badawczych i osobistych. Akademie PTE: -Budownictwa Pasywnego i zeroenergetycznego, -Efektywności Energetycznej, -Energii Odnawialnej. Konto bankowe PTE: 53 2130 0004 2001 0564 1519 0001. Departamenty PTE: Lp. Departament Lp. Departament 1 …

Comments are closed.