Rekuperatory

W Polsce dostępnych jest wiele rekuperatorów, producentów krajowych i importerów  głównie z krajów skandynawskich. Różnią się one miedzy sobą jakością wykonania, wyposażeniem, jakością podzespołów, sterowaniem oraz rozwiązaniami technicznymi – to z kolei wpływa na różnice cenowe pomiędzy poszczególnymi modelami.
Rekuperator to dwa wentylatory (nawiewny i wyciągowy), zestaw filtrów, moduł sterujący, czasami dodatkowe układy przeciwzamrożeniowe i bypass’y oraz wymiennik ciepła, czyli serce rekuperatora. To od rodzaju wymiennika zależy sprawność rekuperatora i w zależności od jego typu dokonywany jest podział rekuperatorów.
Ze względu na typ zastosowanego wymiennika ciepła wyróżniamy:
•    Rekuperatory z wymiennikiem krzyżowym.
Jest to najczęściej stosowany wymiennik w rekuperatorach. Jego działanie polega na tym, że powietrze pobierane z zewnątrz i powietrze usuwane z budynku przepływa pomiędzy równolegle ułożonymi płytami (tworzącymi kanały). Płyty wykonane są z materiału dobrze przewodzącego ciepło, dzięki czemu energia cieplna z powietrza usuwanego (zwykle cieplejszego) nagrzewa powietrze pobierane z zewnątrz. Całość konstrukcji jest szczelna, co uniemożliwia mieszanie się powietrza zużytego ze świeżym.
Sprawność tego typu wymienników wynosi ok. 50 – 70 %.
Można podnieść sprawność takiego układu nawet do 80%, łącząc dwa wymienniki szeregowo ze sobą.
•    Rekuperatory z wymiennikiem przeciwprądowym.
Wymiennik przeciwprądowy zbudowany jest podobnie jak wymiennik krzyżowy, z płyt ułożonych tym razem równolegle. Różnica polega na sposobie przepływu powietrza. W wymiennikach przeciwprądowych strumienie powietrza płyną równolegle w przeciwnych kierunkach.
Sprawność wymienników przeciwprądowych wynosi ok. 70 – 90 %.
•    Rekuperatory z wymiennikiem obrotowym.
Wymiana ciepła pomiędzy dwoma strumieniami powietrza polega na tym, że obracający się wirnik (walec), skonstruowany z kanalików utworzonych z cienkiej blachy (lub innego materiału), przez które przepływa powietrze, obraca się z niewielką prędkością obrotową, kontaktując się okresowo z ciepłym i zimnym strumieniem powietrza. W czasie kontaktu ze strumieniem ciepłego powietrza ciepło jest przekazywane i akumulowane w masie materiału regeneratora, aby po pewnym czasie gdy znajdzie się on w strumieniu zimnego powietrza oddać je do tego powietrza odpowiednio je podgrzewając. Niestety konstrukcja wirnika nie zapewnia całkowitej szczelności, przez co następuje częściowe wymieszanie powietrza dostarczanego z usuwanym (ok.10%) czego nie spotykamy w przypadku wymienników krzyżowych/przeciwprądowych.
Niewątpliwą zaletą takiego wymiennika jest jego zdolność do odzyskiwania wilgoci z powietrza wyrzucanego, dzięki czemu działania rekuperatora nie będzie powodowało przesuszania powietrza w okresie zimowym.
Wymiennik obrotowy charakteryzuje się sprawnością ok. 75 – 90%.
Samodzielny wybór centrali, jest obarczony dużym ryzykiem, inwestor dokonuje  zakupu jednorazowego i przy małej wiedzy teoretycznej, może dokonać zakupu niewłaściwego urządzenia.   Warto skorzystać z doświadczenia firmy instalatorskiej , która montuje i serwisuje centrale, zna zalety i wady poszczególnych modeli rekuperatorów.

Comments are closed.