Efektywność energetyczna budynku

Efektywność energetyczna budynku, zwana inaczej energooszczędnością, to pojęcie dziś bardzo często używane. Co tak naprawdę oznacza i z czym się wiąże?

Efektywność energetyczna jest to stosunek ilości energii zaoszczędzonej w porównaniu do ilości energii zużywanej lub prognozowanej. Inaczej mówiąc efektywne wykorzystanie energii ma na celu zmniejszenie zużycia energii w ramach produkcji, eksploatacji czy prowadzenia usług. W przypadku budynków jeśli mówimy o efektywności energetycznej, to dotyczy to energii potrzebnej do ogrzewania, chłodzenia, wentylacji i klimatyzacji czy energii elektrycznej zużywanej przez urządzenia w budynku.

Wentylacja wyposażona w urządzenia odzyskujące ciepło z otoczenia skutecznie obniża zużycie energii wymaganej do podgrzania powietrza w wentylacji, co skutkuje sporymi oszczędnościami energii cieplnej i poprawą efektywności energetycznej.

Comments are closed.