PTE oferta

OFERTA POLSKIEGO TOWARZYSTWA ENERGETYCZNEGO

Polskie Towarzystwo Energetyczne jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce urządzeń INFILTEC, do pomiarów szczelności budynków.
Wykonujemy pomiary i ocenę szczelności budynków:

mieszkalnych, przemysłowych i użyteczności publicznej, metodą pomiaru podciśnienia i nadciśnienia.

Ocena szczelności pozwala na lokalizację nieszczelności w przegrodach zewnętrznych budynku i podjęcie działań dla ich usunięcia.

Straty ciepła na niekontrolowaną wentylację, są bardzo duże i znacząco podnoszą koszty ogrzewania budynków.
Każdy budynek po zakończeniu budowy lub zmiany właściciela, powinien być poddany ocenie szczelności przegród zewnętrznych.
Koszt takiego badania jest znikomy w stosunku do kosztu zakupu lub budowy budynku. Koszt budowy lub zakupu domu wynosi setki tysięcy złotych, czasem miliony, dlatego obowiązkiem Inwestora lub Nabywcy jest ustalenie stanu ochrony cieplnej budynku. W krajach europejskich o wysokim poziomie budownictwa jest to normalna i powszechnie wykonywana czynność.
Pomiar i ocena szczelności pozwala stwierdzić poprawność wykonania budynku i dla budynków energooszczędnych oraz pasywnych jest obowiązkowa. Nie wykonanie oceny, przed odbiorem lub zakupem domu, mieszkania powoduje poważne konsekwencje w całym okresie użytkowania obiektu. Skutki braku oceny ponosi Nabywca lub Inwestor w ciągu wielu lat do czasu wymuszonej termomodernizacji obiektu.
Zlecenie na wykonanie badań i oceny szczelności należy kierować na konto e-mail
Zamawiam produkt

Comments are closed.