PTE Departamenty

AKADEMIA SZKOŁA MISTRZÓW I ĆWICZEŃ.
Akademia szkoła rozwoju zainteresowań; naukowych, badawczych i osobistych.
Akademie PTE
: -Budownictwa Pasywnego i zeroenergetycznego, -Efektywności Energetycznej, -Energii Odnawialnej.
Konto bankowe PTE: 53 2130 0004 2001 0564 1519 0001.
Departamenty PTE:

Lp.
Departament
Lp.
Departament
1 Audytów i certyfikatów
7
Gospodarki przestrzennej
2
Budownictwa zero energetycznego 8
Kamer termowizyjnych
3
Domów  zero energetycznych drewnianych
9
Pomp ciepła
4
Energetyki odnawialnej
10
Nieruchomości
5
Funduszy unijnych
11
Zarządzania Energią
6
Termowizji
12
Rekuperacji
13
Współpracy
This entry was posted in Wentylacja and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.